Formularz Przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu

  • UWAGA: Jeżeli chciałbyś otrzymywać e-maile lub SMSy z informacją o nowych, atrakcyjnych ofertach, konkursach lub promocjach przygotowanych przez PZU Pomoc specjalnie dla Klubowiczów:

    - zaznacz „Wyrażam zgodę” w zgodzie marketingowej nr 1,

    - podaj nr tel. i adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest PZU Pomoc SA z siedzibą na al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Klubowicz ma prawo dostępu do danych osobowych i ich aktualizacji. Powyższe dane podane są dobrowolnie. Klubowicz ma prawo pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w Klubie.

* pole wymagane

Klubowicz ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni od dnia przystąpienia do Klubu.

Klubowicz, który nie jest zainteresowany członkostwem w Klubie, w każdym czasie może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji można przesłać:

  • pocztą bezpośrednio na adres Organizatora wraz z otrzymaną Kartą
  • pocztą elektroniczną na adres pomocwzyciu@pzu.pl.

Klubowicz może także złożyć ustne oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji, w tym celu kontaktuje się z infolinią PZU Pomoc pod nr tel. 801 102 102.

Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności funkcjonowania Klubu z Regulaminem Klubowicze mogą zgłaszać pod numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102, wysyłając e-mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

Szczegółowe informacje dot. odstąpienia, rezygnacji i sposobu składania reklamacji znajdują się w Regulaminie.