Deklaracja Przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu

  • UWAGA: Jeżeli chciałbyś otrzymywać e-maile lub SMSy z informacją o nowych, atrakcyjnych ofertach, konkursach lub promocjach przygotowanych przez PZU Pomoc specjalnie dla Klubowiczów:

    - zaznacz „Wyrażam zgodę” w zgodzie marketingowej nr 1,

    - podaj nr tel. i adres e-mail.

***PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, PTE PZU SA - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, TFI PZU SA - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą przy al. Jana Pawła 24, 00-133 Warszawa; PZU CO - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa; PZU Zdrowie SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa; Link4 - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.

Administratorem podanych danych będzie PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą na al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Mam prawo dostępu do treści i poprawiania swoich danych osobowych. Moje dane będą przetwarzane w celach obsługowych, analitycznych, dochodzenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Moje dane osobowe podaję dobrowolnie. Jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

* pole wymagane

Klubowicz ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni od dnia przystąpienia do Klubu.

Klubowicz, który nie jest zainteresowany członkostwem w Klubie, w każdym czasie może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji można przesłać:

  • pocztą bezpośrednio na adres Organizatora wraz z otrzymaną Kartą
  • pocztą elektroniczną na adres pomocwzyciu@pzu.pl.

Klubowicz może także złożyć ustne oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji, w tym celu kontaktuje się z infolinią PZU Pomoc pod nr tel. 801 102 102.

Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności funkcjonowania Klubu z Regulaminem Klubowicze mogą zgłaszać pod numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102, wysyłając e-mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

Szczegółowe informacje dot. odstąpienia, rezygnacji i sposobu składania reklamacji znajdują się w Regulaminie.